Holstebro: Tilgang af nye sergenter

Beståede kursister fra I panserbataljon flankeret af underafdelingschefer og bataljonsstaben.
Tirsdag den 6. marts fik seks Dragoner overrakt kursusbevis efter gennemførsel af den grundlæggende sergentuddannelse.

Af pressebefalingsmand
oversergent Tina Grydbæk Anker

De seks mand har alle gennemgået afkortet sergentuddannelse ved Trænregimentet i Aalborg. Kurset har en varighed på tre måneder. Af de seks kursister blev fem udnævnt til sergent ved egen enhed. Den sidste mand bliver udnævnt, når der er en ledig sergentstilling.

Regimentet ønsker tillykke med veloverstået kursus til: A.N. Steffen, P.R. Hald, C. Kronborg, A.G. Sørensen, S.T. Møller og M.M Thisgaard.

Velkommen tilbage til regimentet!

GSU AFK
Beståede kursister fra II panserinfanteribataljon. 

GSU AFK
Beståede kursister fra I panserbataljon flankeret af underafdelingschefer og bataljonsstaben. 

Foto af egne enheder

Gaardhøje 300x250 ny
X1 Gaardhøje box ny