Dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 6/12 2017

Indholdsfortegnelse

Pkt. Side

Åbne dagsordenspunkter

1 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 på Økonomiudvalgets område 4
2 Budgetvejledning 2019-2022 og evaluering af budgetprocessen 2018 5
3 Valg af medlemmer til Det fælleskommunale Huslejenævn 7
4 Valg af medlemmer til Det fælleskommunale Beboerklagenævn 9
5 Kommuneplan 2017 – 2029 – forslag 11
6 Beredskab 17
7 Godkendelse af risikobaseret dimensionering for Nordvestjyllands Brandvæsen 18
8 Elektronisk P-søgesystem 20
9 Trafikale forhold på Nørre Boulevard 21
10 Nyt boligområde ved Nørgårdsvej i Vinderup 23
11 Ansøgning om etablering af dagligvarebutik – Prins Buris Vej – Ringvejen 25
12 Udlæg af nye områder til vindmøller i Kommuneplan 2017 26
13 Høring om justering af grænser for Natura 2000-områder 30
14 Ejendomsret på areal ved Feldsted Havn 32
15 Holstebro Kommunes indstilling til afgrænsning og udpegning af vandløb i Hovedvandopland Nissum Fjord 34
16 Holstebro Kommunes indstilling til afgræsning og udpegning af vandløb i Hovedvandopland Ringkøbing Fjord 37
17 Holstebro Kommunes indstilling til afgrænsning og udpegning af vandløb i Hovedvandopland Limfjorden 41
18 Anlæg – fremrykning af budget – Center for Sundhed 45
19 Anbefalinger til Byrådet fra Handicaprådet i Holstebro Kommune 46
20 Godkendelse af samarbejdsaftale for Psykiatrien i Nordvest 48
21 Dagtilbud – Anlæg – Pavilloner til midlertidige vuggestuepladser pr. 1.1.2018 53
22 Udviklingspuljen 2017 55

Lukkede dagsordenspunkter

23 Økonomi 57
24 Økonomi 58
25 Køb af arealer 59
26 Udbud 60
27 Salg 61
28 Salg 62
29 Personalesag 63
30 Meddelelser 64

Brinks box
Hjerm Kunstgalleri box gif