Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 13. marts 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Redegørelse fra “det tredje øje” vedrørende udfordringer relateret til projektmaterialet
3 Kvalitetsfondsprojektet Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af en forøgelse af projektets reserver, samt godkendelse af nyt Prioriterings- og Besparelseskatalog.
4 Kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg: Tredje øje rapport for 4. kvartal 2017
5 DNU: “Tredje øje”- rapport for 4. kvartal 2017
6 Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017
7 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje” rapport for 4. kvartal 2017
8 Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2017
9 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til udbedring af kloakker på eksisterende Skejby i 2018
10 DNU: Finansiering af merudgifter og ændring i projektets risikopulje
11 Regionshospitalet Randers, Generalplan: Annullering af udbud af ombygning og renovering, sterilcentral
12 Flytning af Den Fælles Beskriverenhed
13 Godkendelse af ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
14 Mulig overdragelse af ansvaret for togstrækningen Holstebro-Vemb-Skjern til Region Midtjylland
15 Godkendelse af forslag til ændring af regionale buskøreplaner ved køreplanskiftet 1. juli 2018
16 Godkendelse af forslag til proces for tilpasninger i det regionale rutenet
17 Godkendelse af plan for indsatsen på jordforureningsområdet 2018
18 Oprettelse af nye uddannelsesudbud i Aarhus V og Aarhus C
19 Målretning af kulturudviklingsmidler til at understøtte Europæisk Kulturregion
20 Politisk budgetvejledning for budget 2019
21 Anlægsoverførsler 2017 til 2018-2019
22 Offentligt udbud af bankydelser til Region Midtjylland
23 Præhospitalet: Anlægsregnskab for nyt kontrolrum
24 Godkendelse af justeret kommissorium for udvalget for nære sundhedstilbud
25 Ny udpegning til vækstforum
26 Europæisk Kulturregion – orientering om det regionale kultursamarbejde efter Aarhus 2017
27 Orientering om udfordringer på Hospitalsapoteket
28 Orientering om udpegning af medlemmer til patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland
Gaardhøje 300x250 ny
Revision Limfjord 02/10 sb