Dagsorden til forretningsudvalgets møde den 19. september 2017

Dagsorden
til
mødet i forretningsudvalget
den 19. september 2017 kl. 10:00
Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Projekteringsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan for området i Søndersøparken, Viborg
3 Godkendelse af kommissorium for tværfaglige specialeråd
4 Godkendelse af planer for parkering på Regionshospitalet Viborg
5 Fordeling af Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning
6 DNV-Gødstrup: Delprojekt 11 færdigprojektering og udbud af fast inventar
7 DNU: Bevilling til solcelleanlæg samt udmøntning fra projektets risikopulje
8 DNU: “Det tredje øje”-rapport for 2. kvartal 2017
9 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje” rapport for 2. kvartal 2017
10 Regionshospitalet Viborg: “Det tredje øje” rapport for 2. kvartal 2017
11 Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017
12 Dansk Center for Partikelterapi: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2017
13 Tilbageførsel af bevilling vedrørende kliniklokaler på Skive Sundhedshus
14 Bevillingsændring til renovering af lægeklinikker i Grenaa Sundhedshus
15 Principgodkendelse af Borgernes Psykiatrihus i Aarhus Kommune
16 Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (udviklingsstrategi og styringsaftale)
17 Godkendelse af permanent placering af 32 særlige pladser i psykiatrien
18 Ændring af navn og styrelsesvedtægter for Specialområde Kommunikation og Undervisning
19 Fremtidens Transport
20 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende puljemidler til psykiatrien *
21 Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi
Brinks box
Kayas Pizza box