BEKENDTGØRELSER FRA TEKNIK OG MILJØ

Se bekendtgørelser fra de sidste 7 dage

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Idom Kirkevej, Idom, nyt boligområde. Lokalplan nr. 1131 – vedtaget endeligt 03-01-2018 31-01-2018

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Sirvej_19_Holstebro-Lovliggoerelse-af-ridehal 09-01-2018 06-02-2018
Lindholtvej_9_7500_Holstebro-midlertidigt-aendret-anvendelse-af-gl-stuehus 04-01-2018 01-02-2018
Bivej_1_6990_Ulfborg-opfoerelse-af-fiskeskur 03-01-2018 31-01-2018

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Idomvej 10, 7570 Vemb – (Udkast) §11 miljøgodkendelse 09-01-2018 30-01-2018
Tingvej 52, 7800 Skive – § 29 skift i dyretype 05-01-2018 02-02-2018
Ørvigvej 3, 7570 Vemb – (Udkast) Miljøgodkendelse § 11 03-01-2018 24-01-2018

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Gjettrupvej_1_Tvis_7500_Holstebro_Miljøgodkendelse_lovliggørelse af oplagstank_Miljøvurderingsscreening 10-01-2018 07-02-2018
Stenumvej uden nummer, 7500 Holstebro – Indvindingstilladelse og VVM-screeing 08-01-2018 05-02-2018
Grønnevang 7, 7500 Holstebro – Indvindingtilladelse og VVM-screening 08-01-2018 05-02-2018
Vembvej 25, 7570 Vemb – Indvindingstilladelse og VVM-screening 04-01-2018 01-02-2018

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Bakkevej_11_Vinderup-skovrejsning 09-01-2018 06-02-2018
Brejnholtvej_4_Holstebro-skovrejsning 08-01-2018 05-02-2018
Stenumvej 7. Vandindvinding ikke VVM pligt 08-01-2018 05-02-2018
Stenumvej 7. Tilladelse til fortsat vandindvinding fra Storå 08-01-2018 05-02-2018
Østerlundvej 7. Ikke vvm pligt vandindvinding 05-01-2018 02-02-2018
Østerlundvej 7. Tilladelse til fortsat vandindvinding fra Storå 05-01-2018 02-02-2018
Hestbjergvej_26_7500_Holstebro-Godkendelse-af-anmeldelse-om-skovrejsning 05-01-2018 02-02-2018
Hestbjergvej_26_7500_Holstebro-Godkendelse-af-anmeldelse-om-skovrejsning 05-01-2018 02-01-2018
Lyngbakken 14 C. lovliggørelse efter vandløbsloven til etableret terrassse ved Storå 03-01-2018 31-01-2018

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Nye vejnavne: Tingager Skoven og Tingager Enge 04-01-2018 02-02-2018
Brinks box
Espersen box